Pebyll a Charafannau

Mae digon o le yma i chi wersylla ac mae gan ambell safle ei fwrdd picnic ei hun. Gall carafannau archebu un am y tymor am £10. Ond PEIDIWCH a gosod eich barbeciws tafladwy arnyn nhw. Mae pren yn tueddu i losgi...

Mae’r Cae Gwair ar gyfer carafannau sy’n aros am y tymor cyfan, pob safle gydag adnoddau llawn.

Mae Cae Canol yn wair i gyd, dim llawr caled, ond ambell bwynt trydan.

Mae gan y rhan fwyaf o’r Lefel Uchaf safleoedd llawr caled a phwyntiau trydan ar gyfer carafannau a champafanau.

Caniateir coelcerthi bychain ar Yr Afon a’r Y Bryn.

Ardal o wair uwchlaw’r afon yw’r Y Bryn gyda 5 pwynt trydan. Dim llawr caled. Y coelcerthi ar lan yr afon ychydig yn is.

Mae Glan yr afon ar gyfer pebyll yn unig. Mae campafannau bychain yn iawn onibai fod y tir yn rhy wlyb. 8 o bwyntiau trydan ar gael.

Campafannau

Rydym yn croesawu rhai bychain fel rhai VW, ac mae sawl safle ar eu cyfer. Ond os yw’r tir yn wlyb, ceisiwch osgoi eu gyrru ar y gwair. Cadwch at y ffyrdd a’r safleoedd llawr caled os gwelwch yn dda.

Amseroedd agor

Mae ein trwydded yn caniatau i ni agor rhwng Ebrill 1af-Hydref 31ain bob blwyddyn, oni bai fod Pasg yn dechrau fis Mawrth.

Prisiau dyddiol 2018 (yn cynnwys cawodydd am ddim)

Prif dymor (Gwyliau ysgol & gwyliau banc)
Oedolion: £10.50
Plant 6-17 oed: £5.50
Plant 5 oed ac iau: £3.00
Babanod hyd at 12 mis: am ddim.
Cwn: £2.00 yr un
Pwynt trydan 10 amp: £4.00
Grwpiau Dug Caeredin: £6.00
Ceir ymwelwyr: £2.00

Tymor tawel prisiau yr un fath heblaw am:
Oedolion: £9.50
Plant 6-17 oed: £5.00
Plant 5 oed ac iau: £2.50

Cynigion arbennig

Os yn aros am 14 noson neu fwy, 1 noson am ddim.

Archebu safle

Gallwn gadw safle i chi os fyddwch chi angen pwynt trydan ( nifer cyfyngedig ar gael). Fel arall, y cyntaf i’r felin fydd hi. Gellir cadw safle ger y bont heb drydan, ond rhoddir blaenoriaeth i grwpiau o 3 pabell neu fwy.
Bydd angen blaendal o gost y noson gyntaf, y gweddill yn daladwy wrth gyrraedd.

Pebyll mawr - Os oes gennych chi babell anarferol o fawr, rhowch wybod fel ein bod yn gallu cadw safle mwy o faint i chi.

Cyrraedd/Gadael

Bydd disgwyl i chi gyrraedd rhwng 12.00-2.00 a 5.00-8.00pm onibai eich bod yn trefnu’n wahanol ymlaen llaw.
Bydd disgwyl i chi adael erbyn hanner dydd - onibai eich bod yn trefnu’n wahanol ymlaen llaw.

Bydd y swyddfa ar agor rhwng 10.00-2.00 a 5.00-8.00 yn ystod cyfnodau prysur.

Darllenwch sylwadau ein gwersyllwyr fan hyn

Camping pitches at Dolgamedd Holiday Park caravan and campsite in Dolgellau, Snowdonia, North Wales

Happy campers at Dolgamedd Holiday Park caravan and campsite in Dolgellau, Snowdonia, North Wales

The river at Dolgamedd Holiday Park caravan and campsite in Dolgellau, Snowdonia, North Wales