Carafanau sefydlog

Anghofiwch am y drafferth o lusgo’ch carafan yn ôl a mlaen dragwyddol – dyma sut i arbed amser, arian ac ymdrech, heb sôn am betrol!

Mae gennym gae eang ar gyfer 32 o carafanau sefydlog, a’r rheiny i gyd yn perthyn i’r gwersyllwyr eu hunain. Mae pob safle yn derbyn gwasanaethau llawn gyda dwr a nwy pibell. Yn agored rhwng y 1af o Fawrth a’r 31ain o Hydref.

Y rhent ar gyfer 2017 yw £1550 + TAW + trethi a sbwriel y cyngor. Mae Wi-fi ar gael a chamerau CCTV yn cadw golwg ar y cae.

Rydym hefyd yn boblogaidd gyda gwersyllwyr tymhorol. Mae gan bob safle lawr caled a gwasanaethau llawn. Rhent ar gyfer 2017: £1200.00. Trydan ar fesuryddion.

Nodwch y canlynol: Nid ydym yn llogi carafanau; y gwersyllwyr yw perchnogion pob carafan, sefydlog a thymhorol.

Ond yn achlysurol, mae rhai o’r carafannau ar werth ac mae gennym ddau safle gwag ar hyn o bryd, felly mae croeso i chi gysylltu am fwy o fanylion.

Rydym yn delio gyda Salop Leisure Caravans sydd wedi eu lleoli yn Amwythig a Machynlleth, lle mae dewis eang o garafannau.

Darllenwch sylwadau ein gwersyllwyr fan hyn

Dolgamedd Holiday Park caravan and campsite in Dolgellau, Snowdonia, North Wales

Static caravans at Dolgamedd Holiday Park caravan and campsite in Dolgellau, Snowdonia, North Wales