Lleoliad

Os yn dod ar hyd yr A494, y ffordd rhwng y Bala a Dolgellau; yn Bontnewydd, 3 milltir o Ddolgellau, trowch am y B4416 (arwydd Brithdir), ewch dros bont fechan ac mae’r gwersyll ar y chwith. Peidiwch a dilyn cyfarwyddiadau Sat. Nav, gan eu bod yn aml yn mynd â chi ar hyd ffordd gul i’r ffermdy.

Os yn dod ar hyd yr A470, tua milltir ar ôl gwesty’r Cross Foxes, trowch am y B4416 (arwydd Brithdir), dilynwch y ffordd drwy’r pentref ac mae’r gwersyll ar y dde cyn yr A494.

Map: SH 776200