Manion

Rydym yn caniatau cwn ar dennyn – ond dim bridiau peryglus.

Mae mannau ar gyfer eich coelcerth fach eich hun ar lannau’r afon, ac mae gennym fyrddau picnic yma ac acw.

Mae’r adnoddau’n newydd a glân gyda chawodydd am ddim, toiledau ( yn cynnwys cawod a thoiled ar gyfer yr anabl), ystafell i olchi a sychu dillad a chegin gyda theledu ar gyfer dyddiau glawog. Mae wifi ar gael am ddim ond mae'n hynod, hynod araf, yn enwedig ar adegau prysur. Signal 4G ar gyfer Vodafone yma.

Mae gennym hawliau pysgota ar gyfer dwy wialen ar y tro ( i’w trefnu ymlaen llaw) ar yr afon.

Os ydych chi’n hoffi cerdded, mae digonedd o lwybrau yn mynd yn syth o’r gwersyll, yn ogystal â Llwybr y Torrent 2 filltir i fyny’r ffordd. Un o’r goreuon yw Llwybr Cynwch sydd 3 milltir i ffwrdd. Os ydych chi’n ddigon heini, mae Cader Idris (893m) yn hyfryd. Mae’r adnoddau ar gyfer beicio mynydd yng Nghoed y Brenin yn wych, ac mae modd beicio yno ar hyd y ffyrdd cefn tawel o’r gwersyll os ydych chi’n heini iawn. Ar gyfer teuluoedd, mae Llwybr Mawddach yn daith hyfryd, gwastad a diogel ar hyd yr hen reilffordd i’r Bermo. Mae digonedd o hwylio, canwio, rafftio dwr gwyn ayyb yn y Bala (15 milltir i ffwrdd), a thraethau hyfryd ar hyd yr arfordir.

Darllenwch sylwadau ein gwersyllwyr fan hyn

Dolgamedd Holiday Park caravan and campsite in Dolgellau, Snowdonia, North Wales

Cregennan lakes at sunset near Dolgamedd Holiday Park caravan and campsite in Dolgellau, Snowdonia, North Wales