Croeso i Ddolgamedd

Mae Dolgamedd yn wersyll tawel a hamddenol ar lannau’r afon Wnion ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Rydym ynghanol mynyddoedd, llynnoedd ac afonydd gorau Cymru ac mae’r traethau yn agos – dim ond 11 milltir i ffwrdd. Mae gwersyllwyr yn heidio’n ôl yma un flwyddyn ar ôl y llall ac mae’r adolygiadau yn gyson dda.

Peidiwch a disgwyl pwll nofio, bar na siop. Mae’n well gennym ni gadw pethau’n naturiol – dydi’r afon ddim wedi ei gwresogi, ond mae’n goblyn o hwyl, ac rydan ni’n credu mewn cefnogi busnesau lleol felly da chi, gwnewch eich siopa yn y siopau bach del yn nhref Dolgellau (mae’r cig gorau ar gyfer eich barbeciws i’w gael gan y cigydd yn y sgwâr, gyda llaw).

Mae’r gwersyll yn berffaith ar gyfer pobol sydd eisiau ymlacio, mwynhau natur ar ei orau a chael blas ar yr holl weithgareddau awyr agored sydd ar gael yn lleol. Os mai dim ond eisiau meddwi drwy’r nos ydach chi, chwiliwch am wersyll arall. Mae grwpiau cwrtais, sy’n gwybod sut i ymddwyn, yn cael croeso mawr yma – dim ond i chi drefnu gyda ni ymlaen llaw. Rydym yn gyfleus iawn ar gyfer grwpiau Dug Caeredin.

“Does dim ond un ffordd o ddisgrifio’r maes carafannau yma – gwych.”

“Dwi’n teimlo fel plentyn, wedi cynhyrfu’n rhacs am gael mynd yn ôl i Ddolgamedd!”

*PWYSIG! Peidiwch a defnyddio'r botwm 'Archebwch nawr' isod! Yn hytrach, ewch i'r dudalen 'cysylltu' a llenwi'r ffurflen yno. Diolch.Edrych ymlaen i’ch gweld yn fuan.


Signature
Darllenwch sylwadau ein gwersyllwyr fan hyn

Dolgamedd Holiday Park caravan and campsite in Dolgellau, Snowdonia, North Wales

The tent pitches at Dolgamedd Holiday Park caravan and campsite in Dolgellau, Snowdonia, North Wales